Zaštita potrošač(ic)a je pravno područje koje se bavi zaštitom temeljnih prava građana u ulozi potrošačica i potrošača u najrazličitijim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. Prava potrošač(ic)a regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz reguliranje poštenog tržišnog natjecanja.

Osnovna prava potrošač(ic)a u Hrvatskoj su:

  • pravo na zadovoljenje osnovnih potreba - dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga kao što su hrana, odjeća, obuća i sl.
  • pravo na sigurnost - zaštita robe i usluga koje su opasne po život i zdravlje
  • pravo na informiranje - pravo na informacije o proizvodima i uslugama koje se nude na tržištu
  • pravo na izbor - pravo potrošač(ic)a da samostalno odlučuje o tome što će kupiti i gdje će kupiti
  • pravo na kvalitetu - pravo potrošač(ic)a da dobije proizvod ili uslugu koja odgovara kvaliteti koju je očekivao
  • pravo na reklamaciju - pravo potrošač(ic)a da reklamira proizvod ili uslugu koja ne odgovara kvaliteti koju je očekivao
  • pravo na povrat novca - pravo potrošač(ic)a da vrati proizvod ili uslugu koja ne odgovara kvaliteti koju je očekivao
  • pravo na zaštitu ekonomskih interesa - zaštita od nepoštenih poslovnih praksi i zlouporabe tržišnog položaja.