Sukladno politici zaštite potrošača Republike Hrvatske, a vezano uz odluku Europske komisije, politika zaštite potrošača jedna je od prioritetnih politika Europske unije te je sukladno tome grupa potrošačica pri Razvojnoj organizaciji zaštite potrošača osnovala svoj klub pod nazivom „MEĐIMURKA – Klub potrošačica Razvojne organizacije zaštite potrošača“ sa sjedištem u Selnici. Svjesne smo da je naziv  „potrošač” postao generički naziv koji uključuje muškarce i žene – no to je velika  šteta za jedne i druge jer im onemogućava razvoj različitosti, a shodno tome odlučile smo dati svoj doprinos zaštiti ženskih prava vjerujući u potporu lokalne i regionalne samouprave, a Odluci ROZP, osnovale smo Klub potrošačica.

Naime, istina je da se žene i muškarci doista na neki način razlikuju jedni od drugih, a time se ne misli da su jedni bolji, a drugi gori. Radi se o ravnopravnosti uz postojanje međusobnih razlika kojima se nadopunjuju. Različitost se manifestira u drukčijoj građi tijela, drukčijim vanjskim utjecajima na muškarca i ženu što se najviše može raspoznati u socijalizaciji u najranijoj dobi, drukčijem pristupanju i rješavanju problema, pa sve do različitosti djelovanja lijekova i različitih bolesti koje u većoj ili manjoj mjeri pogađaju žene, odnosno muškarce.

U Hrvatskoj, Europskoj uniji, pa ni u svijetu ne postoji nijedna udruga specijalizirana za zaštitu potrošača žena (potrošačica), te smatramo da je osnivanje Kluba „MEĐIMURKA“ veliki korak naprijed u zaštiti ženskih prava, kao generalnog oblika zaštite ljudskih prava.

S obzirom da na tržištu postoje različiti proizvodi koji su namijenjeni potrebama žena, potrebna je organizirana akcija potrošačica da bi zaštitile svoje interese. Ne samo što se tiče zaštite prilikom potrošnje, već i ulaska na tržište kao ponuđačica robe, usluga i radova. Težit će se društvenoj, socijalnoj, političkoj i ekonomskoj ravnopravnosti žena.

No, osnovni cilj Kluba je stvoriti odgovoran odnos trgovaca, proizvođača i davatelja usluga prema potrošačicama kao najvažnijim faktorima na tržištu od čije podrške ovisi prodaja nekog proizvoda.

Klub „MEĐIMURKA” angažira se na zaštiti temeljnih prava potrošačica, a to su:

  • pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošačica,
  • pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,
  • pravo na pravnu zaštitu potrošačica,
  • pravo na informiranje i edukaciju potrošačica,
  • pravo na udruživanje potrošačica u svrhu zaštite njihovih interesa,
  • pravo na predstavljanje potrošačica i sudjelovanje predstavnice potrošačica u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

U ostvarenju ciljeva svoga javnog djelovanja, Klub prihvaća temeljna načela politike zaštite potrošača Europske unije, Republike Hrvatske i Međimurske županije na regionalnoj razini.

Članice Kluba “MEĐIMURKA”  kroz svoje aktivnosti žele potaknuti razvitak i unapređenje korektnog odnosa trgovaca, proizvođača i davatelja usluga prema potrošačicama, lojalnu konkurenciju na tržištu, edukaciju potrošačica, proizvođača i davatelja usluga, osiguranje visoke razine standarda kvalitete, sigurnosti i zdravstvene ispravnosti  roba i usluga.

Uz navedeno, članice Kluba žele upoznati hrvatske potrošačice da uzajamnim organiziranjem mogu pozitivno utjecati na pružatelje različitih usluga i potaknuti ih na odgovorniji odnos prema potrošačicama.

Vjerujemo  da će osnivanje Kluba „MEĐIMURKA” na području Republike Hrvatske, a posebno domicilne Županije potaknuti potrošačice da se uključe u naš rad, ili da barem obavještavaju članice Kluba o nekorektnim odnosima prema potrošačicama.

Glas potrošačica mora se čuti i poštivati!  

"MEĐIMURKA" - klub potrošačica ROZP