Koliko žena, djevojaka, djevojčica ima mogućnosti kupiti higijenske uloške ili tampone koje toj ženi, djevojci, djevojčici trebaju, ali i odgovaraju? Je li to cijena koju plaćamo jer smo žene? 

Vlada Republike Hrvatske smanjila je PDV na higijenske uloške i tampone s 25% na 13 %. No, je li to smanjenje doprinijelo većoj mogućnosti da si djevojčica u 6. razredu osnovne škole može priuštiti iste?

Krajem 2021. godine saborske zastupnice pokrenule su inicijativu za smanjenje poreza na menstrualne potrepštine na zakonski minimum, odnosno na stopu od 5%. No, Vlada Republike se oglušila na navedenu inicijativu, ali i volju građana i građanki koji su potpisivali peticiju za smanjenje poreza.

Trebamo također istaknuti Izvješće o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU u kontekstu zdravlja žena kojeg je prihvatio Europski parlament u lipnju prošle godine, točku 25. gdje se ističu negativni učinci takozvanog „poreza na tampone“ na rodnu ravnopravnost te se pozivaju sve države članice da ukinu navedeni porez i iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u i primjene izuzeće ili stopu od 0% na te osnovne proizvode.

Istraživanje Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ukazala je na menstrualno siromaštvo u Hrvatskoj koje je prijeko potrebno smanjiti izuzećem od poreza na menstrualne potrepštine. Također ženama, a posebno djevojčicama koje nemaju mogućnosti priuštiti si menstrualne potrepštine, besplatno osigurati iste.

Klub Međimurka se stoga, kao i mnoge druge inicijative, zalaže za nultu stopu poreza na menstrualne potrepštine u nadi da će vladajuća struktura osluhnuti potrebe žena i potrošačica.

"MEĐIMURKA" - klub potrošačica ROZP